Vyhledávání


Kontakt

zakladatel webových stránek v Česku a správce tohoto webu : Marian Mario Artych, DiS.
Adresa pro zasílání poštovní korespondence :
PO BOX 12
666 01 Tišnov, okr. Brno - Venkov
Česká Republika
www.marioartych.com

založení webu : 18.11.2013
počítadlo zobrazeno : 7.4.2014

CZ TEL . : 00420 530 502 481

PL TEL. : 0048 664 500 743

E-mail: marioartych@marioartych.com

ANNA JANTAR A ČESKÁ REPUBLIKA

 

      CZ : 

 

  Anna Jantar měla v České republice blízké příbuzné – babičku Annu Szmeterling-Savickou se svými dvěma dcerami Zlatou a Marikou a jejich dětmi. První dítě babičky Anny byl syn Józef Szmeterling, který byl o 20 let starší, než sestra Zlata. Józef však žil v Polsku, kde se mu s jeho ženou Halinou narodila jejich dcera - budoucí hudební hvězda Anna Jantar.

V Praze a okolí dodnes tito příbuzní žijí. Je to teta Zlata, sestřenice Renáta a bratranec Stanislav. Anna Jantar měla ke své rodině v Čechách velice hezký vztah a opakovaně ji od svých dětských let navštěvovala. Podle vzpomínek tety Zlaty, jedna z prvních písniček, kterou Anna jako malé děvče zpívala, byla „Červený šátečku kolem se toč“.

Z archivu rodiny Veselých jsme získali část osobní korespondence od Anny, vč. poslední pohlednice z r. 1980 před osudným odletem z NY a články z domácího tisku o její tragické smrti. Zároveň jsme však i obdrželi krásnou fotografii z roku 1973 z LVT - Liberecké výstavní trhy, kde vedle českých zpěváků a skupin (např. Fešáci), domácí publikum svým vystoupením potěšila i ona. Na této fotografii je se svojí tetou Zlatou a malou sestřenicí Renátou. 

 

    PL :

 

  Anna Jantar miała w Republice Czeskiej bliskich krewnych – babcia Anna Szmeterling Savicka i dwie dcórki i ich dzieci – Zlata i Marika. Pierwsze dziecko Anny był Józef Szmeterling, który był 20 lat starzy, jak jego śiostra Zlata. Józek ale żył w Polsce se swoją żona Haliną, gdzie urodziła się im dcórka – przyśła gwiazda muzyki Anna Jantar.

  W Pradze i okolicy żyją do teraz jej krewni. Jest to ciotka Zlata, śiostra Renata i brat Stanisław. Anna Jantar miała do swojej rodziny w Czechach bardzo ładny stosunek i na bieżąco ją odwiedzała. Ciotka Zlata mówi, że pierwsza piosenka Anny, którą ona śpiewała jako małe dziecko, była „Červený šátečku, kolem se toč”.

  Z archiwum rodziny Weselých otrzymaliśmy część korespondencji osobistej. W tym jest pocztówka, z 1980r. którą ona wysłała z Nowego Yorku przed feralnym lotem samolotu. Są wycinki z czeskiej prasy o jej śmierci. Również otrzymaliśmy bardzo ładne zdjęcie z 1973r. z VLT – Liberecké výstavní trhy –  wystawy rynowe – miasto Liberec (Czechy). Tutaj miała fajny występ poza czeskimi piosenkarzami i zespołami (naprzykład czeski zespół Fešáci). Na tym zdjęciu jest Anna, jej ciotka Zlata i jej mała śiostra cioteczna Renata.

Fotogalerie: ANNA JANTAR A ČESKÁ REPUBLIKA